Contact

Let's start right now!

Company Register Data

MTRZK Sp. z o.o.
Address: ul. Mieczysława Karłowicza 13 / 5
40-145 Katowice, Poland
TAX ID: PL6342996052
REGON: 388886804
KRS (register ID): 0000900046
Register Court: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Make an online enquiry

Got questions? Ideas? Fill out the form below to get our proposal.